Vår modernitet genomsyras av ett djupt fossilberoende. Det gäller, livsmönster, tankemodeller, samhällsstruktur. När fossilanvändningen nu måste fasas ...

Read More