Dags för krafttag mot kriminella bidragstagare i problemområden!

0  comments

Idag lönar det sig allt mindre att arbeta och allt mer att fuska och leva på bidrag. År 2020 delades det enligt SCB ut 342 miljarder i kapitalinkomster utan krav på arbete eller motprestation. 95 % av pengarna gick till de rikaste 10 procenten, vilket motsvarar i genomsnitt 34 000 i månaden i bidrag.

De värsta bidragstagarna återfinns dock bland den rikaste 1 procenten av den vuxna befolkningen. De har till stora delar vägrat integrera sig i resten av samhället och bor i kluster tillsammans med släktingar i problemområden i Danderyd, Lidingö, Täby, Lomma och Vellinge. Dessa får 65 % av de 342 miljarderna, det motsvarar i genomsnitt 210 000 kronor per månad i bidrag.

Bland den rikaste 1 procenten pågår även omfattande kriminell verksamhet. Skattebrott, bokföringsbrott och ekonomiska bedrägerier kostar enligt Ekobrottsmyndigheten över 100 miljarder per år. Dessutom tjänar de pengar med hjälp av stora finansföretag på oetiska affärsmodeller som att skapa pengar, dra flera kronor i avgift så snart någon betalar med ett kort eller ta ut oskäligt höga fondavgifter. Enligt SCB kostar det oss medborgare 216 miljarder per år i avgifter och räntor till finansföretagen.

För att få ordning och reda på Sverige föreslår vi följande:

1. Inför ett bidragstak. Ingen ska kunna få mer än 5 000 kronor i månaden i arbetsfria intäkter. Större belopp ska kräva synnerliga skäl som sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet. Alla som kan jobba ska jobba och göra rätt för sig. Med förslaget skulle enbart ca 50 miljarder delas ut i kapitalinkomster till de rikaste i Sverige, resterande 292 miljarder skulle gå till statskassan.

2. Ta upp kampen mot kriminaliteten. Kostnaden för den ekonomiska brottsligheten och oetiska finansiella affärsmodeller kan sammantaget uppskattas till ca 316 miljarder. Inför hårdare lagar och straff samt anställ fler brottsutredare och poliser för att stoppa den omfattande och kostsamma ekonomiska brottsligheten.

3. Storsatsa på svenska företag och jobb. Sverige behöver investera i åtgärder som gör att företag trivs och ökar sin innovationstakt och produktivitet. För det krävs friska, glada, välutbildade och kreativa arbetare. Sådana skapas bäst genom högkvalitativa välfärdstjänster som sjukvård, skola och omsorg.

4. Återvandring av skatteflyktingar. Vi vill också uppmuntra till en omfattande återvandring av skatteflyktingar till Bermudas och Caymanöarna. Det skulle frigöra bostäder och sänka priset på fastigheter så hederliga svenskar hade råd att bo.

Med ett bidragstak, nollvision för ekobrott och ett slut på oetiska finansiella affärsmodeller kan vi spara uppåt 600 miljarder per år. Det motsvarar 10 000 kronor i månaden per arbetsför invånare i Sverige. Pengarna skulle räcka till att mer än åtta-dubbla Sveriges försvarsbudget, sju-dubbla budgeten för utbildning och universitetsforskning eller anställa 1 200 000 personer med en lön på 30 000 i månaden i välfärden.

Man kunde invända att 5000 / månad i bidrag är för lite pengar för någon som äger en dyr villa, Ferrari eller lyxbåt i Danderyd, dessa är ju dyra i drift. Men jämför med de 11,6 miljarder som betalades ut i socialbidrag till ca 340 000 individer under 2021 enligt socialstyrelsen. Det motsvarar i genomsnitt 2 800 kronor per månad. I det perspektivet framstår 5000 i månaden snarare vara i högsta laget, villaägaren i Danderyd har inget skäl att klaga.

Avslutningsvis, ska Sverige överleva som nation i den internationella konkurrensen måste det bli ett slut på daltandet med Sveriges bidragstagande, kriminella överklass. Vi behöver vi återgå till en svensk kultur av hög arbetsmoral genom att införa ett bidragstak, ta krafttag mot ekobrottsligheten, gynna svenska företag och få till en omfattande återvandring av skatteflyktingar.

Samuel Färdow Kazen, samhällsdebattör, medlem i Progressiva ekonomer.

Loke Hagberg, nationalekonom, medlem i Progressiva ekonomer

Johan Lönnroth, docent i nationalekonomi, medlem i Progressiva ekonomer

Robin Zachari, kanslichef på folkrörelsen Skiftet

Sprid artikeln i sociala medier:


Fördjupning: hur beskattas arbete VS kapital i Sverige?{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Fler inlägg av progressiva ekonomer:

>