Institutionell teori

Institutionell ekonomi fokuserar på de sociala institutionernas roll i form av regler, lagar, och avtal, men också på sociala normer och mänskliga beteendemönster som är kopplade till den sociala organisationen av produktion, distribution och konsumtion i ekonomin.

>