Komplexitetsteori

Komplexitetsekonomi fokuserar på interaktioner och ömsesidiga beroenden mellan individer och strukturer, inklusive nätverk, i ekonomiska system.

>