Webbinarium om Per Molanders nya bok 26/4: varför är alla samhällen ojämlika?

0  comments

Välkommen på webbinarium och samtal om Per Molanders nya bok The Origins of Inequality (Springer, mars 2022). Seminariet kommer äga rum digitalt på Zoom kl 17-19 den 26e april och inleds med en presentation första timmen, därefter frågor och diskussion andra timmen.
 
Per argumenterar för att ojämlikhet förstås bäst om man tillämpar ett enhetligt, dynamiskt synsätt på dess ursprung och kombinerar resultat från en rad olika forskningsområden. Analysen kombinerar tre perspektiv – ett individuellt, ett socialt och ett geografiskt – och bygger på såväl etablerade matematiska modeller som en omfattande empiri. Avslutningsvis dras några allmänna policyslutsatser rörande hur man bäst begränsar den omotiverade ojämlikheten i ett samhälle. Missa inte detta spännande tillfälle, anmäl dig här: 

Namn

Epost*

Per Molander har en doktorsexamen i tillämpad matematik men har tillbringat större delen av sitt yrkesliv mellan samhällsvetenskap och offentlig politik. Han har publicerat ett hundratal artiklar, rapporter och böcker, bland annat Turning Sweden Around (MIT Press), Institutions, Politics and Fiscal Policy (Kluwer), Fiscal Federalism in Unitary States (Kluwer), Alternatives for Welfare Policy (Cambridge University Press) och The Anatomy of Inequality (Melville House/ Random House). Han var den viktigaste arkitekten bakom den svenska statliga budgetreformen på 1990-talet och skapade den svenska socialförsäkringsinspektionen, där han var generaldirektör mellan 2009 och 2015. Han var ordförande för den offentliga jämlikhetskommissionen som lämnade sin rapport 2020. Han har också arbetat som rådgivare till IMF, Världsbanken och OECD. Han har fått flera litterära priser, bland annat Svenska Akademiens essäpris. Molander är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Boken kan beställas här: 


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Fler inlägg av progressiva ekonomer:

>