Webbinarium 4/5: ”En konjunkturanalys som möjliggör samhällsförändring”

0  comments

Klimatkris, segregation och dödskjutningar – det finns skäl att vara orolig för hur det ska gå med samhället och världen. Vad kan man göra? Det beror på konjunkturen, skulle många politiker och makthavare säga. Den neoklassiska nationalekonomins hegemoni har dock inneburit en normalisering av ett snävt och ytligt synsätt på konjunkjturbgreppet  som bidrar till att förhindra den samhällsförändring som allt fler nu ser som nödvändig. För att rädda klimatet och minska klyftorna krävs det en annan syn på konjunkturen men också ett annat sätt att analysera den. 

Välkommen på föreläsning och samtal med professor Mikael Stigendal digitalt på Zoom onsdag den 4e maj 17-19. Seminariet inleds med en presentation första timmen, därefter frågor och diskussion andra timmen. Missa inte detta spännande tillfälle, anmäl dig här för att få videolänken: 

Namn

Epost*

Mikael Stigendal är professor i sociologi vid institutionen för Urbana Studier på Malmö Universitet. Hans forskningsintresse gäller hur samhället hänger ihop och varför många hamnar utanför det på grund av ökad ojämlikhet och segregation. Det har han forskat om sen mitten av 1980-talet i ca 35 projekt. Han var en av kommissionärerna i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (2011-13) och deltog i projektet Klass i Sverige (2017-18). Mycket av hans forskning har genomförts interaktivt i samarbete med bl a kommunanställda, föreningsliv och ungdomar, ofta också med jämförelser mellan situationen i Malmö och andra städer, i Sverige men också i Europa. Stigendal förenar i sin forskning empiriska undersökningar med ett starkt teoretiskt intresse, inspirerat av regleringsteori, kritisk diskursteori och Gramsciansk statsteori, dessutom med stöd av kritisk realism. Några av hans senaste publikationer är  ”Combatting the Causes of Inequality Affecting Young People Across Europe” (2018, Routledge) och “Värdet av ett klassbegrepp” (2021, Arkiv). För ytterligare info, se www.mikaelstigendal.se


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Fler inlägg av progressiva ekonomer:

>