Utkast på loggor

Förslag 1 – loggan med tre staplar i olika höjd – snabbskiss


Förslag 2 – Loggan med någon annan symbol än de tre staplarna, t.ex. människor – snabbskiss

Förslag 3 – En jordglob istället för peng – snabbskiss

Förslag 4 – en röd blobb – snabbskiss

Förslag 5 – enbart ett mynt – snabbskiss

Förslag 6 Kombination av förslag 4 och 5: ett mynt + långt utskrivet namn – snabbskiss

>