Arbetsgrupper

Progressiva ekonomer är ett nätverk som arbetar decentraliserat, vi har för närvarande följande arbetsgrupper:

1. Samordningsgrupp
Samordningsgruppen samordnar nätverkets aktiviteter, sköter hemsidan och sociala medier.

2. Strategigrupp
Strategigruppen arbetar med långsiktig strategi för progressiv mobilisering.

3. Skrivgrupp
Skrivgruppen arbetar fram utkast på debattartiklar, rapporter och samarbetar kring forskningsprojekt.

4. Seminariegrupp
Seminariegruppen arrangerar seminarier, workshops och konferenser. 

Du kan engagera dig i nätverket genom att bli rekommenderad av en medlem. Vill du komma i kontakt med oss, skriv till info@progressiva-ekonomer.se

>